top of page
İLETİŞİM
WIM ÇARŞI
YAKIN ROTALAR
FİYATLAR
MARINA
KURUMSAL

TARİHÇE

Sözleşmeler imzalandı…

21 Aralık 2006’da Enelka Taahhüt İmalat ve Tic. Ltd. Şirketi “yap-işlet-devret” modelinde marina anlaşmasını T.C. Maliye Bakanlığı ile imzaladı.

İzin başvuruları yapıldı

Enelka, mevcut marina projesinin revizyonunu yaptırarak batı mendireğinin yapılması için ön izin başvurusunu yaptı.

Jeolojik – jeofizik raporlar alındı

Marinanın revize edilmiş projesi ile ilgili ÇED, hidrografik, oşinografik, jeolojik ve jeofizik raporları alındı.

Bakanlık onayları alındı

15 Aralık 2010’da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan planlar için gereken bütün onaylar alındı.

İnşaa izinleri alındı

Marinanın revize edilmiş projesi ile ilgili 2 Mayıs 2011’de Maliye Bakanlığı ile anlaşma imzalandı ve 4 Mayıs’ta Beylikdüzü Belediyesi’nden inşa izinleri alındı. 2011 yılı sonuna kadar tekne bağlanmaya başlandı. 

GERİ MARİNA
bottom of page