top of page
İLETİŞİM
WIM ÇARŞI
YAKIN ROTALAR
FİYATLAR
MARINA
KURUMSAL

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

WEST İSTANBUL MARİNA KİŞİSEL VERİ

İŞLEME POLİTİKASI

 

 

Sayın Misafirlerimiz, Misafir Adaylarımız, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, İş Ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz.

Enelka Taahhüt İmalat Ticaret Ltd. Şti. (“West İstanbul Marina”, “ Enelka” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER NELERDİR

Marina ve Marina ile Bağlantılı Hizmetlerini Kullanan Misafirlerimiz, Misafir Adayları ve Müşterilerimiz

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi), 

Adresiniz,

İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi),

Sözleşmeye ilişkin bilgiler (sözleşme tarihi, süresi, miktarı, içeriği, ödeme şekli - kredi kartı, nakit - ve ödeme detayları),

Ödemenin kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı bilgileri (West İstanbul Marina tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır),

Faturada bulunmasını istemeniz haline (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

Sizin tarafından sağlanan tekne personeli ve tekneye ilişkin veriler,

Sizin tarafınızdan sağlanan ziyaretçi bilgileri,

Marina kullanımı kapsamında aldığınız ek hizmet ve malzemeler,

Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Durumunda Pazarlamaya esas bilgileriniz (eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb).

Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad),

İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),

Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (satış bilgileri, satış tarihi, zamanı, ödeme şekli; faturada bulunmasını istemeniz halinde TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

İmza sirkülerinde yer alan bilgiler,

Tedarikçi veya İş Ortakları Çalışanları ve Yetkililerinin mesleki verileri, ziyaretleri sırasında alınan görsel verileri.

Çalışan Adaylarımız

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, doğum yeri, tarihi),

İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),

Cinsiyet bilginiz,

Eğitim ve mesleki bilgileriniz,

Referanslara ilişkin bilgileriniz,

Başvuruda bize sunmuş olduğunuz Genel Özgeçmişinize Dair Bilgiler,

Ehliyet durumunuz,

Çalışanların fotoğrafları,

Çalışanların adli sicil kaydı.

Çalışanlarımız

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, adres),

İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),

Ehliyet durumunuz,

Sağlık Raporunuz,

Fotoğrafınız,

Özgeçmişiniz,

Performans durumunuz,

Alınan eğitimleriniz,

Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz,

İş sırasındaki yönetim hakkı kapsamında işlenen Enelka yönetmelikleri ve kanun çerçevesinde işlenen verileriniz,

İşyerine giriş/çıkış kayıtlarınız,

Biyometrik verileriniz,

İşyerinde çalışmalarınızın yönetim hakkı çerçevesinde kamera kayıtlarının alınması kapsamında verilerinizin işlenmesi.

Ziyaretçilerimiz

Kimlik bilgisi ( ad, soyad, imza),

Görsel verileriniz,

Fiziksel mekan güvenliği.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

 

Genel Amaçlar :

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacı ile,

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçları ile,

 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacı ile,

Marina Kullanımlarında ve Hizmetlerin Pazarlanması Süreçlerinde :

 • Güvenlik kamerası görüntülerinizi Marina’da gerçekleşmesi muhtemel, mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı misafirler, misafir adayları, West İstanbul Marina çalışanları ve çalışan adayları ve bölge ziyaretçileri ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile,

 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacı ile,

 • Misafirlere ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer misafirlere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin hizmet/satış sonrası operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacı ile,

 • Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacı ile,

 • Talebiniz doğrultusunda, kredi kartı bilgileriniz kaydedilmeden doğrudan ödeme kuruluşuna aktarılarak kredi kartı bilgileriniz ile ödemenizi yapabilmenizi sağlamak amacı ile,

 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile,

 • Elektronik ticari iletişim izni vermeniz Halinde genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacı ile,

 • Fuarlar ve çeşitli mecralarda ürün satışını arttırma çalışmaları kapsamında satış süreçlerini geliştirmek amacı ile,

 • Düzenlenen etkinlikler ile pazarlama etkinliğinin arttırılması amacı ile,

 

İş İlişkisi Açısından :

   •   Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması amacı ile,

 • Seyahat sigortalarının, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi amacı ile,

 • İş ilişkisinin kurulması ve kurulabilmesi amacı ile,

 • Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile,

 • Firmanın yasal yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi amacı ile,

 • Firma giriş çıkış kontrollerinin ve alan güvenliğinin sağlanabilmesi amacı ile,

 • İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve Mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile,

Hizmet/Mal Satın Alım ve Satış Süreçlerinde:

 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacı ile,

 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacı ile,

 • Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacı ile,

 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacı ile,

 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile,

 • Satın Alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacı ile kişisel veriler işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Politika kapsamında işlenen kişisel veriler, West İstanbul Marina tarafından  marinada bulunan araç tanıma sistemi benzeri cihaz ve kameralar vasıtası ile Marina kapsamında tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin istemcilerimize kaydedilmesi, hizmet ve mal satışlarına ilişkin sözleşmelerin yapılması ile etkinlikler ve pazarlama süreçleri ile toplanan kişisel verileriniz ile, işe alımlar ve iş alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile beraber, fiziksel formlar ile giriş çıkış kayıtları kapsamında biyometrik cihazlar ile ürün satın alma ve hizmet alma süreçlerinde yapılan sözleşmelerle işlenmektedir.

West İstanbul Marina KVKK’nın 5. ve 6. Maddesine dayanarak;

 

Marina Kullanımlarında ve Hizmetlerin Pazarlanması Süreçlerinde:

 • İlgili kişinin açık rızasına bağlı olarak,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanarak;

 

İş İlişkisi Açısından:

 • İlgili kişinin açık rızasına bağlı olarak,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanarak,

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacı ile sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,

 

Hizmet/Mal Satın Alım ve Satış Süreçlerinde :

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına istinaden, hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI, PAYLAŞIM

West İstanbul Marina olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla Şirket’in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle açık rıza kapsamında yurtdışı ile,

 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacı ile bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktararak,

 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, West İstanbul Marina tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktararak,

 • Site ve sistemlere ilişkin sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel verilerinizi yurtdışı ile,

 • Ürünlerinize ilişkin hizmetlerde bulunan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile paylaşılabilir.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle West İstanbul Marina’ya başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.

İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak West İstanbul Marina’nın söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresi olan kvkk@westistanbulmarina.com adresine, sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan veya West İstanbul Marina’nın aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

 

 

GERİ KURUMSAL
bottom of page